Velkommen som medlem i IL Skrim!

Ønsker du å bli medlem i IL Skrim?

Når du melder deg inn i IL Skrim betaler du kontingent med bankkort eller kredittkort samtidig
Klikk på innloggingsmenyen til venstre - (ikon med 3 streker) og gjennomfør registrering. Se brukerveiledning i menyen til venstre dersom du står fast. 

Husk å legg inn personalia for medlemmet du ønsker å melde inn - altså ønsker du å melde inn barnet ditt, så skal barnets personalia legges inn.

Se våre kjøpsbetingelser i menyen til venstre.

 

 

Priser:

Medlemsavgift i IL Skrim er kr 300.- for enkeltmedlemmer og kr  650.-for familiemedlemskap. (Justert pris familimedlemskap vedtatt på årsmøtet 2019)
Treningsavgift for de forskjellige gruppene vil komme i tillegg og varier i forhold til både gruppe og den aktives alder.